TRAINERS

HOOFDTRAINER
Beysen Mathieu (8ste dan)

Lid Wereld technische commissie WIKF
World President WIKF

 Chief intructor WIKF Belgium
Trainer B Bloso

ASSISTENT TRAINER
Appermans Els (6de dan)

Lid technische commissie WIKF Belgium
Nationaal trainer Kata WIKF
Hoofd coach WIKF Belgium
Initiator Karate Bloso
Jeugdsportcoördinator

 

ASSISTENT TRAINER
Heynen Kelly (5de dan)

Assistent nationale trainigen WIKF Kata

Coach WIKF Belgium

Initiator Karate Bloso

 

ASSISTENT TRAINER
Broux Peter (4de dan)

Initiator Karate Bloso

Scheidsrechter B VKF

 

ASSISTENT TRAINER
Van Aerde Tom (4de dan)

Initiator Karate Bloso

ASSISTENT TRAINER
Daerden Laura (2de dan)

ASSISTENT TRAINER
Hansen Jochem (3de dan)

Initiator Karate Bloso

 
 
 

We vinden het in onze club belangrijk om het niveau van de trainers te verhogen en te sturen en om jongeren een kans te geven door te groeien in de club en zo onze toekomst te verzekeren.
Onze hogere dan graden nemen geregeld deel aan de instructor courses in verschillende Europese landen, andere nationale en internationale  stages.
Onze dan graden hebben regelmatig speciale technische trainingen voor lesgevers en assistenten.

BESTUUR

VOORZITTER
Peter Broux

ONDERVOORZITTER
Kelly Heynen

SECRETARIS
Els Appermans

PENNINGMEESTER
Jochem Hansen

TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE
Mathieu Beysen