Karateclub Bushido heeft op basis van de info verstrekt door de overheid, de VKF en stad Bilzen het volgende beslist: het is onmogelijk om tijdens onze karatetrainingen veelvuldig en nauwe contacten tussen personen te voorkomen.
Vandaar dat we met oprechte spijt tijdelijk onze trainingen stopzetten.

Hopelijk duurt deze situatie niet te lang.
Wij houden jullie op de hoogte.
Alvast bedankt voor jullie begrip.

Dit voorlopig t/m 3 april 2020.